Kvkk Konaklama Metni

BİRUN HOTEL – BİRUN ADA OTEL TURİZM A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KONAKLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Genel Veri Koruma Tüzüğü (“General Data Protection Regulation”, “GDPR”) BİRUN HOTEL – BİRUN ADA OTEL TURİZM A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla, Kanun’da ve GDPR’da yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. BİRUN HOTEL – BİRUN ADA OTEL TURİZM A.Ş. olarak, kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’a ve GDPR’ye uygun olarak gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakta, gerekli denetimleri periyodik olarak gerçekleştirmekteyiz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye işbu aydınlatma metni ile ulaşabilirsiniz.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Birun Hotel müşterisi olduğunuzda birtakım kişisel verilerinizi aramızdaki ticari ilişki ve hukuki yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemek zorundayız. Ancak birtakım kişisel verilerinizi ise almış olduğunuz hizmetin iyileştirilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla isteğinize bağlı olarak işlemekteyiz.

Aşağıda işlediğimiz kişisel veriler yer almaktadır:

 • Kimlik bilgileriniz (Adı soyadı, TC kimlik no, kimlik seri no, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, dini, kan grubu, imza, fotoğraf, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, köy, cilt no, aile seri no, cinsiyeti, pasaport, yabancı kimliği)
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi, adres)
 • 18 yaşından küçük çocuklarınıza ilişkin bilgiler (adı, soyadı, doğum tarihi, yaşı)
 • Kredi kartı numaranız (banka işlemi ve rezervasyon amaçları için)
 • Fatura talep etmeniz halinde TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri
 • Giriş ve çıkış tarih ve saat bilgileriniz
 • Araç plaka bilgileriniz
 • Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı türü, yastık türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları)
 • Tesisimizin ortak alanlarında yer alan güvenlik kameraları aracılığıyla görüntü bilgileriniz
 • Müşteri memnuniyeti çerçevesinde isteğinizle bizlere iletmiş olduğunuz anket, öneri, talep içerikleri
 • Araç talebinizin bulunması durumunda size tahsis edilen aracın kullanım, konum ve plaka bilgileri
 • Sağlık bilgisi (Sağlık-engellilik-kısıtlılık durumu, alerjen uyarısı, Pandemi tedbirleri kapsamında ateş ölçüm verileri)
 • İnternet sitemiz üzerinde ziyaret edilen sayfalarla ilgili istatistiki bilgiler ve çerezler
 • Otelde yapılan etkinlik ve faaliyetlerde çekilmiş olan görsel ve işitsel verileriniz
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temin edilmesi amacıyla kayıt altına alınan görsel ve işitsel verileriniz.

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri olan kan grubu, kullanılan cihaz-protez bilgisi ve mensup olunan din bilginizi kasten toplanmamaktadır. Ancak kimliğiniz veya sürücü belgeniz ile işlem yaparken din hanesi, kan grubu bilgisi, kullanılan cihaz-protez bilgisi görülebilmektedir.

Bunun yanında, tercihen sağlık-engellilik-kısıtlılık bilginizi ve alerjen uyarısı bilginizi bize belirtilmesi halinde size daha iyi hizmet verebilmemiz ve tesisimizden daha kaliteli bir şekilde konaklamanızı sağlayabilmemiz amacıyla (örneğin, tekerlekli sandalye kullanımı, alerjen ürün bilgilendirilmesi) işlenmektedir.

Kampanya, promosyon, tanıtım, pazarlama amacıyla iletişim bilgilerinizin kullanılması da (örneğin kampanya, promosyon, tanıtım veya pazarlama amacıyla tarafınıza e-posta, SMS gönderilmesi) sizlerin onayınıza bağlı olarak gerçekleşmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Nelerdir?

BİRUN HOTEL – BİRUN ADA OTEL TURİZM A.Ş.  olarak kişisel verilerinizin toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması veya sözleşmeden kaynaklanan hizmet sunma yükümlülüğümüzün daha iyi icra edilebilmesi ve mevzuattan kaynaklanan bilgi verme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacı başta olmak üzere;

 • Aramızdaki konaklama hizmet sözleşmesinin kurulabilmesi amacıyla,
 • Oda rezervasyonlarını ve konaklama isteklerini yönetmek amacıyla,
 • Otel konaklamanızı yönetmek, odalara erişimi yönetmek amacıyla,
 • Otel konaklamanız esnasında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla,
 • Tesis ve alanlarımızda güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla,
 • Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi veya yapılabilmesi amacıyla,
 • İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,
 • Mevcut veya ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,
 • Mevzuata aykırı girişlerin tespiti ve ilgili kişi/kurumlara bildirim amacıyla,
 • Otel konaklamanıza ilişkin memnuniyet anketi gerçekleştirerek hizmet ve standartlarımızı geliştirebilmemiz amacıyla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurum/kişilerle, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,
 • Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak ve saklamak amacıyla.

 

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz;

 • Bildirim yapma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve işlemlerin devamını sağlamak amacıyla kolluk kuvvetlerine,
 • Ödeme ve iade işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara ve ilgili kamu kurumlarına,
 • Pazarlama ve reklam çalışmalarını yürütmek amacıyla herkese açık bir şekilde web sitesi ve sosyal medya hesaplarımı aracılığıyla herkese,
 • Talep edilmesi halinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri Kurumuna,
 • Pandemi sürecinin yönetilmesi amacıyla ilgili sağlık kuruluşlarına,
 • Hukuki işlemlerin yürütülmesi amacıyla hukuk alanında hizmet aldığımız tedarikçimize ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilerinize,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız, ortaklarımız, iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.

Ayrıca rezervasyon araçları/siteleri ve otelimizde konaklamak için tercih ettiğiniz acente aracılığıyla işlem (rezervasyon veya ödeme) yaptığınızda, işlemin gerekliliğinden dolayı tercih ettiğiniz acenteye (yurt içi-yurt dışı) veri aktarımı yapılmaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

BİRUN HOTEL – BİRUN ADA OTEL TURİZM A.Ş. kişisel verilerinizi, işletmemizde sözlü veya yazılı olarak resepsiyondaki danışmanlarımıza beyan ettiğiniz bilgilerin bu kişilerce sistemlerimize kaydedilmesi, internet üzerinden yaptığınız rezervasyon işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, yapmış olduğunuz her türlü rezervasyon, tahsilat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, acenteler aracılığıyla işlem tesis etmeniz halinde acentelerden gelen bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, pazarlama ve reklam çalışmalarını yürütülmesi amacıyla fotoğraf ve görüntü kaydı alınması, fiziksel mekan güvenliği amacıyla görüntü kaydı alınması gibi otomatik yöntemlerle ve işletmemizde yazılı olarak kişiselleştirilmiş/ticari iletişim izni vermeniz ve/veya elle anket formu doldurmanız halinde otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

BİRUN HOTEL – BİRUN ADA OTEL TURİZM A.Ş. olarak kişisel verilerinizi; işletmemizde hizmet süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; işletme içinde ve dışındaki güvenlik kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı kalarak toplamaktayız.

Kişiselleştirilmiş/ticari iletişim, anket ve pazarlama amacıyla yapılan veri işleme faaliyeti (ileti-SMS-e-posta gönderilme, etkinliğin fotoğraflanması, kayıt altına alınması, internet sitesi ve sosyal medya hesabında paylaşılması), anket doldurma, eski tür kimlik-sürücü belgenizde yer alan kan grubu, kullanılan cihaz-protez, mensup olunan din bilgisinin işlenmesi, pandemi sürecinde sağlık verisinin işlenmesi, tercihen alerjen uyarısı ve sağlık-engellilik-kısıtlılık bilgisinin işlenmesi süreçlerinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında toplanmaktadır.

 

Veri İşleme Faaliyetlerimize Karşı Başvuru Haklarınız Nelerdir?

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca talepte bulunarak;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Misafirlerimize saygılarımızla bildiririz.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

BİRUN ADA OTEL TURİZM A.Ş.

İnternet Adresi : https://birun.com.tr/

Telefon Numarası : 00216 547 52 00

E-Posta Adresi : info@katreislandhotel.com.tr

Adres : Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Kınalıada Mahallesi, Heybetli Sokak, No:39 Adalar 34970 İstanbul