Çevre, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Politikası

Birun Hotel İstanbul sürdürülebilir çevre anlayışı ile gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda atık yönetimi konusunda aşağıda belirtilen sorumluluklarımızı gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

 • Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ilgili süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamak,
 • Yenilenebilir, temiz enerji kullanımının artırmak,
 • Doğal kaynaklarımızı etkin kullanmak,
 • Su tüketiminin azaltmak,
 • Atıkları kaynağında azaltmak,
 • Sıfır atık ilkesiyle atıkların ayrıştırılmasını ve geri kazanımını sağlamak,
 • Kimyasal tüketimi ve pestisit kullanımını azaltmak, doğaya zarar vermeyen ürün tercih etmek,
 • Etkin risk analizi yaparak, çevresel etkilerimizi azaltmak, yeni çevresel fırsatlar elde etmek,
 • Çevre dostu ürün kullanımını yaygınlaştırmak,
 • Süreçlerimizin oluşturulması, uygulanması aşamasında yaşam döngüsü bakış açısı ile hareket etmek,
 • Karbon ayak izimizi izleyerek, hedefler doğrultusunda azaltmak,
 • Acil durumlardan kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasıyla ilgili planlı çalışmalar yapmak,
 • Çevre/Enerji yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak çalışanlarımızı desteklemek,
 • Önemli çevre boyutları ve etkileri konusunda çalışanların farkındalığını artıracak eğitimler vermek,
 • Çevreyi Koruma Faaliyetlerimizi kurum kültürü haline getirmek,
 • Tedarikçi seçimlerinde çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçilere öncelik vermek,
 • Çevresel uygunluk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Çevresel faaliyetlerimiz ve ilkelerimiz konusunda tüm ilgili taraflarımızın bilgilendirilmesi ve katılımını sağlamak.