Çocuk Koruma Politikası

Birun Hotel İstanbul, çocukların korunması için üzerine düşeni yapacağını taahhüt eder. UNICEF tarafından beyan edildiği şekliyle çocuk haklarını, özellikle de aşağıda belirtilenleri destekliyoruz.

  • Her çocuğa, çocukluğunun sömürüden ya da yetişkinlerin sahip oldukları sorumluluklardan muaf bir zaman olmasını teminen dinlenmesi ve oyun oynaması için ekstra bakım, koruma ve imkanlar sağlanması desteklenmektedir.
  • Her çocuğun mümkün olduğunca sağlıklı olmak adına sağlık hizmetine, temiz suya, besleyici gıdalara ve güvenli bir ortama sahip olma hakkı desteklenmektedir.
  • Her çocuğun kişiliğini, yeteneklerini ve becerilerini tam anlamıyla geliştirebilmek için eğitim alma hakkı desteklenmektedir.
  • Tüm çocuklar etnik kökenleri, cinsiyetleri, inançları, becerileri veya aile geçmişlerine bakılmaksızın aynı haklara sahiptirler. Yine de her gün çocuklar, aynen yetişkinler gibi, çeşitli nedenlerden dolayı ayrımcılıkla karşılaşabilmektedirler. Her türlü ayrımcılık reddedilmektedir.
  • Her çocuk yaşına ve olgunluğuna bağlı olarak kendisini etkileyen konularda söz hakkına sahiptir ve düşünceleri ciddiye alınır.
  • Çocuk istismarı her türü otel sınırları dahilinde yasaktır.